Work

Dubbel Doubles | Installation of soft sculptures at Centrale Expo during Route du Nord 2017 | textile & leather | variable sizes
Photography: Bob Goedewaagen

Elke cultuur heeft zijn eigen vormen, soms herkenbaar voor anderen, soms volkomen vreemd. Petra Laaper heeft vormen ontwikkeld die open zijn voor verschillende interpretaties. Met haar beelden zoomt ze in op zintuigelijke ervaringen waar de betekenis nog onbeslist is.

Haar werk manifesteert zich als een lichaam in de ruimte, lijkt een attribuut voor een actie, een object dat zich laat oppakken, voorhouden en uitproberen. Ze laat eenvoudige vormen zien die herkenbaar zijn maar geen specifieke functie hebben. De titel benadrukt de dubbelheid van de vorm en roept de vraag op naar hun gebruik.

Piet de Jonge, 2017

Each culture has its own forms, sometimes recognizable and familiar to others, sometimes completely strange. Petra Laaper developed forms that are open to different interpretations. With her sculptures she zooms in on sensory experiences where the meaning is still undecided.

Her work manifests as a body in space and seems to be an attribute for an action, an object that can be picked up, activated and tried. She shows simple shapes that are recognizable but have no specific function. The title emphasizes the double nature of the form and raises the question of its intention.

Piet de Jonge, 2017